Technický audit

Máte fotovoltaickou elektrárnu a přitom si myslíte, že by mohla vyrábět víc energie? Máte podezření, že její některé části nebyly udělány, jak měly?

Zbavíme vás nejistoty, zkontrolujeme elektrárnu po mechanické i elektrické stránce, poradíme co zlepšit.

Technický audit

V rámci zpracování technického auditu ověříme a posoudíme jednotlivé komponenty elektrárny. Popíšeme aktuální stav a zhodnotíme možnosti zlepšení, identifikujeme stávající nedostatky.

Zhodnocení technologie a instalace

 • Faktory s negativním vlivem na provoz FVE
 • Kalkulace teoretické výrobní kapacity
 • Porovnání teoretické kapacity se skutečností, měření výkonu v závislosti na ozáření
 • Identifikace rozdílů a rezerv, návrhy na zlepšení
 • Doporučení na optimalizaci provozu
 • Odhad nákladů na doporučované úpravy
 • Termometrická měření – kontrola kontaktů, kontrola panelů

Zhodnocení provozu FVE

 • Zapojení a rozvržení invertorů
 • Rozložení a dimenzování stringů
 • Technická dokumentace FVE
 • Provozní předpisy
 • Nosné konstrukce
 • Provedení kabeláže a spojů
 • Zemnění a ochrana proti blesku