Systém SHERLOG

O systémech SHERLOG SecurityCar

Systémy SHERLOG SecurityCar pro vyhledávání odcizených vozidel jsou v současné době považovány za světovou špičku v oblasti aktivní bezpečnosti vozidel. Od roku 1992, kdy byly systémy SHERLOG SecurityCar poprvé nasazeny v praxi, bylo jimi vybaveno více než 42.000 vozidel. V současné době převyšuje počet aktivních platících klientů 20.000 a tento počet neustále stoupá.

Vyhledávání vozidel

V případě odcizení vozidla se zařízení aktivuje buď automaticky nebo na příkaz z centrálního operačního střediska (podle typu produktu), následuje lokalizace. Vyhledání vozidla je pak v rámci České republiky, Slovenské republiky, Lotyšska a Litvy zajištěno vlastními zásahovými prostředky (vyhledávací vozidla, letecká technika). V zahraničí jsou odcizená vozidla vyhledávána v rámci partnerské organizace EUROWATCHCENTRAL LIMITED. V úzké spolupráci s policií je potom vozidlo zajištěno a za účasti našich pracovníků vráceno zpět majiteli.

Úspěšnost systémů

Úspěšnost v navracení odcizených vozidel je dlouhodobě větší jak 96 %. Tento výsledek je auditován na základě protokolů Policie ČR a pravidelnými ročními hlášeními pro pojišťovací společnosti.

Instalace zařízení, péče o zákazníka

Zařízení je instalováno v moderně vybaveném montážním a aktivačním středisku SECARu Bohemia, dále prostřednictvím regionálních zástupců a rozsáhlé sítě 86 autorizovaných partnerů. Všechna zařízení SHERLOG jsou miniaturní a skrytě umístěna ve vozidle zákazníka. Služby systémů SHERLOG SecurityCar nekončí instalací vyhledávacího zařízení, ale tímto okamžikem naopak začíná dlouhodobá péče o zajištění ochrany vozidla. Ta spočívá v pravidelných ročních revizích vlastního zařízení, kontrolách funkčnosti zařízení po ukončení servisu vozidla a namátkových kontrolách formou tzv. nucené dálkové aktivace.

Záruka

Součástí služby systémů SHERLOG SecurityCar je časově neomezená záruka na všechny produkty a pravidelné roční kontroly vlastního zařízení.

Slevy na pojistném

Vysoká účinnost systémů SHERLOG SecurityCar vedla k tomu, že všechny významné pojišťovny dnes poskytují výrazné slevy na pojistném pro všechny typy vozů.

O systému SHERLOG Trace

Systémy pro monitoring vozidel společnost SECAR Bohemia představila a uvedla na trh v roce 2003.
Elektronická kniha jízd je moderním prostředkem, který umožňuje přesné monitorování polohy vozidla a jeho pohybu v čase.
Její nasazení výrazně snižuje administrativu spojenou s provozem vozidla, znemožňuje neoprávněné užívání vozidla (černé jízdy) a napomáhá k maximální efektivitě provozu vozidla. Jednotka SHERLOG Trace přináší novou dimenzi do této oblasti vzhledem ke svým unikátním vlastnostem, které byly vytvořeny na základě dlouhodobé analýzy potřeb uživatelů.