Pro firmy

Střecha vaší firmy – místo pro investici i pro úsporu nákladů na energie

Fotovoltaická elektrárna na střeše výrobní skladové nebo administrativní budovy je ideálním zdrojem energie potřebné pro provoz objektu. Zároveň je tímto způsobem možno docílit snížení nákladů. V případě průmyslových budov je většinou využívána instalace z polykrystalických nebo monokrystalických panelů na typizované nosné konstrukce.

Je-li elektrárna správně navržena, je možno využít až 100% energie z její výroby a snížit tak náklady na nákup energií.

Nespotřebovanou energii je možno odprodat do distribuční soustavy nebo do lokální distribuční sítě ke vzájemné spokojenosti obou stran.

Návratnost investice do FVE je při správném návrhu a dostatečné efektivní spotřebě v budově či areálu zaručena i po stávajícím snížení výkupních tarifů na obnovitelné zdroje na nulu.