O systémech

Technologie systému SHERLOG Security Car

Užívané způsoby lokalizace

Radiové vyhledávání – základní stavební kámen všech základních systémů SHERLOG SecurityCar. Pracuje na principu radiolokačního zaměření miniaturního zdroje signálu. Pro zaměření je používána síť radiových zaměřovačů pokrývajících celé území České republiky. Pro přesné zaměření jsou používána vyhledávací vozidla a vyhledávací letadla. Přesnost zaměření je absolutní i v podzemních a krytých prostorách.

Lokalizace na bázi GSM – podpůrná a záložní technologie systému radiového vyhledávání. Lokalizace je prováděna na základě informací předávaných poskytovatelem GSM sítě. Dosahovaná přesnost zaměření (100 m – 5 km) je dostatečná pro navedení vyhledávacího vozidla radiového vyhledávání. Lokalizace na bázi GPS – založena na příjmu signálů z nízko letících družic, na základě kterých přijímač vypočítá svoji vlastní polohu na zemském povrchu. Přesnost zaměření je v ideálních podmínkách desítky metrů, což neplatí v případě, kdy je vozidlo umístěno do krytého objektu. V těchto případech přebírají funkce lokalizace systémy na bázi GSM a radiového vyhledávání.

Rušení

V posledních několika letech se rozšiřuje používání rušicích prostředků, které znemožňují funkci aktivních zabezpečovacích zařízení pracujících na bázi předávání informací vysokofrekvenční cestou. Systémy SHERLOG SecurityCar jsou proti tomuto rušení jako jediné imunní, neboť jsou schopny zaměřit vlastní zdroj rušení, který se musí pohybovat s odcizeným vozidlem. Užitím „rušičky“ tak zloději paradoxně ulehčují práci vyhledávacím vozidlům systému SHERLOG SecurityCar.

Technologie systému SHERLOG Trace

SHERLOG Trace je moderní plně programovatelné zařízení sloužící k záznamu událostí vzniklých při denním provozu vozidla. Základem systému je miniaturní přijímač GPS, který periodicky zjišťuje svou vlastní polohu na zemském povrchu prostřednictvím signálů vysílaných ze satelitů umístěných na oběžné dráze. Přesnost zaměření činí za normálních podmínek cca 15 m, zhoršuje se v městské zástavbě, nebo v hornatém terénu, který je zalesněn. Zpřesnění pozice provádíme speciálními korekčními algoritmy.

Informace získané z přijímače GPS jsou ukládány do paměti, odkud jsou přenášeny do PC k vyhodnocení. Jako paměť využívá SHERLOG Trace paměťovou kartu typu MMC (Multimedia Card).

Celá filosofie zařízení SHERLOG Trace odráží potřeby uživatelů, kteří kladou důraz na absolutní bezobslužnost a autonomnost zařízení, snadnou montáž a jednoduchý přenos dat od vozidel ke zpracování do centra.

Médium MMC bylo zvoleno jako kvalitní a vysokokapacitní médium, které lze zpracovávat v běžných čtečkách karet připojitelných k PC a může být zasíláno např. poštou. Vzhledem k nízkým pořizovacím nákladům je možno k jednomu vozidlu používat více medií.